शासन निर्णय

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, धुळे

विविध क्रीडा विकास शासन निर्णय

.क्र. शिर्षक डाऊनलोड
अधिकृत राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत राज्याचा संघ सहभागी करण्याकरीता सहाय्य अर्ज व शासन निर्णय
अधिकृत-आंतर्राष्ट्रीय-स्पर्धेत-सहभागी-होण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
आंतरराष्ट्रीय-पदक-प्राप्त-खेळाडू-व-त्यांचे-क्रीडा-मार्गदर्शक-यांना-रोख-बक्षीस
आदिवासी-विभागाच्या-राज्यस्तरीय-क्रीडा-स्पर्धांचा-दर्जा-देण्याबाबत
आमदार स्थानिक विकास सुधारणा
आमदार-स्थानिक-विकास-कार्यक्रमांतर्गत-क्रीडा-विषयक-बाबींचा-समावेश-करनेबाबत
क्रीडा-शिक्षकांना-प्रोत्साहित-करण्यासाठी-पुरस्कार
क्रीडा-सवलतीचे-वाढीव-२५-गुण-केवळ-उत्तीर्ण-होण्यासाठी-देण्याबाबत
क्रीडा-सुविधा-निर्मितीसाठी-आर्थिक-व-सहाय्याबाबत-करावयाच्या-अनुदान-मागणी-अर्ज
१० क्रीडा-सुविधा-निर्मितीसाठी-आर्थिक-सहाय्य
११ खेळाडू 5 टक्के आरक्षण जुना शासन निर्णय 30 एप्रील 2005
१२ खेळाडू 5 टक्के आरक्षण नविन शासन निर्णय
१३ खेळाडू ग्रेस गूण 21 एप्रील 2015 नविन शासन निर्णय
१४ जिल्हा-क्रीडा-पुरस्कार-नियम-२०१२
१५ जिल्हा-क्रीडा-प्रशिक्षण-केंद्राची-स्थापना-करण्यास-मान्यता
१६ जिल्हास्तरीय-क्रीडांगण-विकास-अनुदान-योजनेत-सुधारणा
१७ तालिम-कुस्ती-कलेचा-शासन-निर्णय
१८ म. रा. क्री. प. शासन निर्णय
१९ युवा-नेतृत्व-व-व्यक्तिमत्व-विकासासाठी-प्रशिक्षण-शिबीर-आयोजित-करणे-1
२० राज्य क्रीडा विकास निधी, शासन निर्णय दि.3.9.2003
२१ राज्य क्रीडा संघटनांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्ज व शासन निर्णय
२२ राज्य-व-जिल्हास्तरावर-युवा-पुरस्कार-देण्याबाबत
२३ राष्ट्रीय स्पर्धा पुर्ण प्रशिक्षण शिबीर आयोजनाकरीता राज्य संघटनांना सहाय्य अर्ज व शासन निर्णय
24 व्यायामशाळा-विकास-अनुदान-योजनेत-सुधारणा
25 शिवछत्रपति क्रीडा पुरस्कार ऑक्टोबर 2012
26 शैक्षणिक-संस्थांना-मान्धनावर-क्रीडा-मार्गदर्शक-नियुक्तीस-मान्यता-देण्याबाबत-1
27 क्रीडा संकुल शासन निर्णय 26 मार्च 2003
28 क्रीडा संकुल शासन निर्णय 2009
29 तालुका क्रीडा संकुल समिती जून 2015
30 तालुका क्रीडा संकुल समिती फेब्रुवारी 2016