पुरस्कार / शिष्यवृत्ती

 


धुळे जिल्ह्यातील विविध क्रीडा व युवा पुरस्कार

 

 

महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती राज्य जिवनगौरव पुरस्कार

 

अ.क्र. वर्ष खेळाचे नांव पुरस्कारार्थींचे नांव
1 2007-08 खो-खो श्री.माधवराव दौलतराव पाटील

 

 

महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार

 

अ.क्र. वर्ष पुरस्काराचे नांव पुरस्कारार्थींचे नांव
1 1980-81 क्रीडा संघटक स्वर्गीय श्री.साहेबराव भुणका पाटील
2 1995-96 क्रीडा संघटक श्री.माधवराव दौलतराव पाटील
3 1995-96 खेळाडु तायक्वांदो श्री.वैजनाथ सोन्ननीस
4 2002-03 क्रीडा संघटक स्वर्गीय विश्र्वासराव व्यंकटराव रंधे
5 2007-08 क्रीडा संघटक श्री.रतन निवृत्ती लिगाडे

 

 

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

 

अ.क्र. पुरस्कारार्थींचे नांव
1 डॉ. सलिम अन्सारी
2 डॉ. सुभाष बोरसे

 

 

शिवछत्रपती राज्य युवा पुरस्कार

 

अ.क्र. पुरस्कारार्थींचे नांव
1 श्री.शरद पाटील
2 डॉ. सतिष उत्तमराव पाटील
3 श्री. रविंद्र देवरे
4 श्री.विलास करडक
5 प्रा. रुपेश पाटील

 

 

धुळे जिल्हा क्रीडा पुरकार यादी

 

अ.क्र. वर्ष खेळाचे नांव पुरस्काराचे नाव पुरस्कारार्थींचे नांव
1 2003-04 खो-खो गुणवंत खेळाडू श्री. आनंद दिवाण पवार
2 2004-05 कबड्डी कुस्ती गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.लक्ष्मण दाजिबा शिगवण
3 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.राजेंद्र अंबर मोहिते
4 खो-खो गुणवंत खेळाडु कु. स्वाती माधवराव बागुल
5 2005-06 व्हालीबॉल गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.पांडुरंग भिमराव माळी
6 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.हेमंत नान्हु भदाणे
7 खो-खो गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.सुनिल प्रभाकर वाघ
8 2006-07 खो-खो गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.विजय भावसार
9 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.हेमंत राजेंद्र पाटील
10 खो-खो गुणवंत खेळाडु पुरूष श्र.ज्ञनेश्वर राजपूत
11 2007-08 खो-खो गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.प्रा.रमेश जगन्नाथ बाविस्कर
12 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.डॉ.संजय तुकाराम पाटील
13 खो-खो गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.प्रविण विनायक शिन्दे
14 2008-09 खो-खो गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.दिलीप बाबुराव साळुंखे
15 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.नरेंद्र भाऊसाहेब पाटील
16 खो-खो गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.सानवणे भूषण रविंद्र
17 2009-10 खो-खो गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.जयवंत पुना पटेल
18 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.सुनिल बुधाजी वाघ
गुणवंत खेळाडु निरंक
19 2010-11 गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.दिलीप झुलाल पाटील
गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक निरंक
20 तलवारबाजी गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.कैलास भिका कणखरे
21 2011-12 गुणवंत क्रीडा संघटक निरंक
तलवारबाजी गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.कैलास भिका कणखरे
22 तलवारबाजी गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.राजपुत जयेशकुमार नवनाथसिंग
23 2012-13 गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.कैलास भिका कणखरे
24 खो-खो गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.आनंद दिवाण पवार
25 तलवारबाजी गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.बारी पंकज मनोहर
26 शुटींग गुणवंत खेळाडु महिला कु.प्रियंका दिपक पाटील
27 2013-14 गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.आनंद दिवाण पवार
28 मल्लखांब गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.भुपेंद्र मालपुरे
29 तलवारबाजी गुणवंत खेळाडु पुरूष श्री.प्रशांत अशोक धनगर
30 2014-15 गुणवंत क्रीडा संघटक श्री.उपकारे परेश केशव
31 फुटबॉल गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक श्री.काझी रईसोद्दीन रफियोद्दीन
32 मल्लखांब गुणवंत खेळाडु पुरूष जगताप प्रुफुल्ल महेंद्र
33 ॲथलेटिक्स गुणवंत खेळाडु महिला मोरे मनिषा चुनीलाल

 

धुळे जिल्हा युवा पुरस्कार

 

अ.क्र. पुरस्कारार्थींचे नांव पुरस्कार वर्ष
1 मनोज छबिलाल पाटील 2014-15
2 रत्ना राजेंद्र माळी 2014-15
3 चिराईदेवी बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, अर्थे,
ता. शिरपुर, जिल्हा धुळे
2014-15
4 महेश मोतीलाल पाटील 2015-16
5 रुपाली रविंद्र माळी 2015-16