अर्ज नमुने

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

विविध क्रीडा विकास अर्जाचे नमुने

अ.क्र. शिर्षक डाऊनलोड
अधिकृत राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत राज्याचा संघ सहभागी करण्याकरीता सहाय्य अर्ज व शासन निर्णय
अधिकृत-आंतरराष्ट्रीय-स्पर्धेत-सहभागी-होण्यासाठी आर्थिक सहाय्य अर्ज
आंतरराष्ट्रीय-खेळाडू-गौरव-फॉर्म
क्रीडांगण विकास योजना अर्ज नमुना
क्रीडा-सुविधा-निर्मितीसाठी-आर्थिक-व-सहाय्याबाबत-करावयाच्या-अनुदान-मागणी-अर्ज (1)
जिल्हा-व-राज्य-पुरस्कार-व्यक्तींसाठी-अर्जाचा-नमुना
तालीम कुस्ती केंद्र- अर्जनमुना (1)
मराक्रीप अंतर्गत संस्थेने आर्थिक सहाय्याकरीता करण्याचा अर्ज नमुना
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद मान्यता अर्ज
१० युवक कल्याण अनुदान अर्ज नमुना
११ राज्य क्रीडा संघटनांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्ज व शासन निर्णय
१२ राष्ट्रीय स्पर्धा पुर्ण प्रशिक्षण शिबीर आयोजनाकरीता राज्य संघटनांना सहाय्य अर्ज व शासन निर्णय
१३ व्यायाम शाळा विकास अनुदान अर्ज